Kredyt inwestycyjny

Prowadzenie firmy wiąże się z koniecznością inwestowania w jej rozwój. Warto w tym celu skorzystać z kredytu inwestycyjnego, który pozwoli odtworzyć lub zwiększyć majątek trwały firmy, bez konieczności zamrażania posiadanych środków własnych. Kredyt jest skierowany do firm już funkcjonujących jak i nowo otwartych celowych działalności gospodarczych.

Ofertę kierujemy do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek cywilnych i jawnych, wszystkich spółek prawa handlowego, przedsiębiorstw państwowych oraz osób wykonujących wolne zawody, rozliczających podatek dochodowy w formie uproszczonej (książki przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany) lub pełnej księgowości. Realizujemy również Projekty dla nowych firm.

  • Kredyt jest udzielany na okres do 15 lat
  • Możesz skorzystać z karencji w spłacie do 24 miesięcy
  • Środki na inwestycję możesz otrzymać jednorazowo lub w transzach
  • Przy wyliczaniu zdolności kredytowej możemy uwzględnić twoje przyszłe dochody na podstawie biznesplanu lub prognozy
  • Kredyt inwestycyjny pozwoli ci na sfinansowanie nawet 90% planowanej inwestycji netto, a do prowadzonej bieżącej działalność możemy zaproponować ci kredyt w rachunku bieżącym lub kredyt obrotowy
  • Pieniądze możesz przeznaczyć na budowę, remont lub zakup nieruchomości, zakup środków trwałych a także zakup części lub całości innej firmy

Jak otrzymać kredyt inwestycyjny?

Aby otrzymać kredyt inwestycyjny trzeba przedstawić dokumenty formalno-prawne potwierdzające fakt prowadzenia działalności gospodarczej, dokumenty finansowe w celu oceny zdolności kredytowej firmy, dokumenty dotyczące zabezpieczeń oraz biznesplan kredytowanej inwestycji. Podstawą przyznania kredytu jest pozytywnie rozpatrzony wniosek kredytowy.

Z naszej strony otrzymujesz:

  • Pełne wsparcie i pomoc przy przygotowaniu dokumentacji projektu do banku
  • Dla państwa przygotujemy wycenę nieruchomości oraz biznesplan
  • Towarzyszymy państwu przy realizacji wszystkich etapów inwestycji
  • Służymy swoim doświadczeniem i wiedzą

Zachęcamy także do zapoznania się z naszą ofertą kredytów konsolidacyjnych.


MB Finanse to gwarancja najlepszych warunków.

Skontaktuj się z nami: +48 661 44 30 14